Valentín Alcalá

Talleres Ayga S.L.

Sección Inoxidables

TLF. 965894466 635507956

De: Valentin Alcala

[mailto:valentin.alcala@villajoyosa.es] Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 8:35
Para: inoxidable@ayga.es
Asunto: Fwd: Video de Valentin Alcala

———- Forwarded message ———-
From: Valentin Alcala <valentin.alcala@villajoyosa.es <mailto:valentin.alcala@villajoyosa.es> >

Subject: Video de Valentin Alcala
To: Valentin Alcala <valentin.alcala@villajoyosa.es <mailto:valentin.alcala@villajoyosa.es> >

Este missatge, i tota la informació adjunta, és confidencial i està protegit per la llei. No ha de copiar, reexpedir i / o revelar este missatge, totalment o parcialment, sense autorització de l’emissor. Si vosté no és un dels destinataris assenyalats, per favor informe l’emissor, i esborre i destruïsca l’original i totes les còpies del missatge.

Abans d’imprimir aquest missatge, assegura’t que cal fer-ho. Protegeix el medi ambient!